Viešpats Rišabhadeva moko sūnus. Š.B. 5.5.1-2 . 2017.02.28

Metai:

Kalba: